Jasmin. Make-Up: Nadine Ottmann
Jasmin. Make-Up: Nadine Ottmann

Volant Magazine 2020. Jasmin, Addicted to Models. Make-Up: Nadine Ottmann. Fashion: Alessandro Santi

Lou-Anne, 2023
Lou-Anne, 2023

Lou-Anne, 2023. Make-Up: Claudia, Creative Direction: Godfrey Egbon

Julia, 2022, Make-Up: Katja Hofer
Julia, 2022, Make-Up: Katja Hofer
Julia, 2022, Make-Up: Katja Hofer

Julia, 2022. Addicted to Models. Make-Up: Katja Hofer

Lina. Make-Up: Laura Hiller.
Lina. Make-Up: Laura Hiller.

Lina, Tempo Models. Make-Up: Laura Hiller

Coco. Make-Up: Cornelia Lohner
Coco. Make-Up: Cornelia Lohner

Coco. Make-Up: Cornelia Lohner

Paula, 2023
Paula, 2023
Paula, 2023

Coco. Make-Up: Cornelia Lohner

Nadin, 2024
Nadin, 2024

Nadin, Wiener Models

Paula. Fashion: Vanessa Schreiner
Marc. Fashion: Vanessa Schreiner
Paula & Marc. Fashion: Vanessa Schreiner
Paula. Fashion: Vanessa Schreiner

Paula, Marc. Make-Up: Sarah Bzoch. Fashion: Vanessa Schreiner.

Isabella. Make-Up: Manja Mietho. Fashion: Bugaric
Isabella. Make-Up: Manja Mietho. Fashion: Bugaric

Isabella, 2021. Make-Up: Manja Mietho, Fashion: Bugaric

Isabella. Make-Up: Manja Mietho. Fashion: Bugaric
Iva Remiasova. Make-Up: Sarah Bzoch. Fashion: Patricia Narbon.
Iva Remiasova. Make-Up: Sarah Bzoch. Fashion: Patricia Narbon.
Iva Remiasova. Make-Up: Sarah Bzoch. Fashion: Patricia Narbon.

Fashion: Patricia Narbon. Make-Up: Sarah Bzoch. Model: Iva Remiasova.

Anna Sophie. Make-Up: Cornelia Lohner
Ada. Make-Up: Cornelia Lohner

Anna Sophie, Ada 2020. Make-Up: Cornelia Lohner

Sarah Bzoch. Fashion: Alessandro Santi
Sarah Bzoch. Fashion: Alessandro Santi
Sarah Bzoch. Fashion: Alessandro Santi
Benjamin. Fashion: Alessandro Santi

Fashion: Alessandro Santi. Make-Up: Sarah Bzoch. Model: Sarah Bzoch, Benjamin